Komorní cyklus SPH 2020/21


23. KONCERTNÍ SEZÓNA 2020/ 2021

CYKLUS SEDMI KOMORNÍCH KONCERTŮ V BESEDNÍM DOMĚ

1

úterý 20. října 2020 v 19.00 hodin

HOMMAGE À BEETHOVEN & REJCHA

Jan Novák: VII Metamorphoses in Pastorale L. v. Beethoven

Ludwig van Beethoven: Trio B dur op. 11 "Gassenhauer-Trio"

Antonín Rejcha: Kvintet A dur s koncertantní flétnou

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll op. 18 č. 4


Petr Pomkla - flétna, Barbora Trnčíková - hoboj,

Lukáš Daňhel - klarinet, Radim Pančocha - klavír,

Doležalovo kvarteto


Antonín Rejcha
Antonín Rejcha


2


úterý 24. listopadu 2020 v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ VEČER S BEETHOVENEM

Ludwig van Beethoven:

Sonáta c moll op. 111

Sonáta e moll op. 90

Šest variací na téma "Nel cor più non mi sento"

Sonáta cis moll op. 27 č. 2 "Quasi una fantasia"

Sonáta D dur op. 10 č. 3


Ivan Klánský - klavír


Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven3

úterý 1. prosince 2020 v 19.00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká


Ensemble Inégal

umělecký vedoucí Adam Viktora


Loutna česká - první vydání
Loutna česká - první vydání


4

úterý 26. ledna 2021 v 19.00 hodin

"JAN NOVÁK 100 "MUSARUM CULTOR"

Jan Novák:

Kouzelné písně pro hlas, klarinet a malý buben

Sonata solis fidibus pro sólové housle

Horati carmina, cyklus písní pro bas a klavír

Mimus magicus pro soprán, klarinet a klavír

Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany


Eva Dřízgová-Jirušová - soprán, Richard Novák - bas,

František Novotný - housle, Petr Pomkla - flétna,

Emil Drápela - klarinet, Martin Opršál - malý buben,

Dana Drápelová, Alice Rajnohová - klavír,

Petr Kolař - varhany

Jan Novák
Jan Novák


5

úterý 9. března 2021 v 19.00 hodin

DIALOG HOBOJE S KLAVÍREM

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Romance sans paroles

op. 85/102 pro hoboj a klavír

Fryderyk Chopin: Scherzo b moll op. 31 pro klavír

Robert Schumann: Adagio a allegro As dur op. 70

pro hoboj a klavír

Leoš Janáček: Houslová sonáta - verze pro hoboj a klavír

Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír op. 17


Vilém Veverka - hoboj

Martin Kasík - klavír


Pavel Haas
Pavel Haas


6

úterý 20. dubna 2021 v 19.00 hodin

HOUSLOVÝ RECITÁL

Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75

Johannes Brahms: Sonáta č. 1 G dur op. 78

Bohuslav Martinů: Intermezzo H 261

Maurice Ravel: Sonáta č. 2 G dur


Ivan Ženatý - housle

Igor Ardašev - klavír


Johannes Brahms
Johannes Brahms


7

úterý 18. května 2021 v 19.00 hodin

VEČER LAUREÁTŮ SOUTĚŽÍ

Robert Schumann: Fantazijní kusy op. 73 pro klarinet a klavír

Béla Kovács: Hommage à Manuel de Falla pro klarinet sólo

André Messager: Solo de concours pro klarinet a klavír

Béla Kovács: Hommage à Richard Strauss pro klarinet sólo

Jean Françaix: Téma s variacemi pro klarinet a klavír

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Variations sérieuses op. 54

pro klavír

Fryderyk Chopin: Nokturno cis moll op. posth.

Fryderyk Chopin: Nokturno As dur op. 32

Bedřich Smetana: Slavnost českých sedláků pro klavír

Bohuslav Martinů: Tři české tance H 154 pro klavír


Kateřina Potocká - klavír

Aleš Tvrdík - klarinet

Magdalena Hrudová - klavír

Robert Schumann
Robert Schumann


Změna programu vyhrazena