Komorní cyklus 2021/2022

                                                            Změna programu i účinkujících vyhrazena!


24. KONCERTNÍ SEZÓNA 2021/2022

CYKLUS DEVÍTI KOMORNÍCH KONCERTŮ V BESEDNÍM DOMĚ

1 

úterý 14. září 2021 v 19.00 hodin

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL

Antonín Dvořák: Klid op. 68/5, Rondo g moll op. 94

Josef Suk: Balada a serenáda op. 3

Leoš Janáček: Pohádka

César Franck: Sonáta A dur

     Michaela Fukačová - violoncello

     David Mareček - klavír

Antonín Dvořák
Antonín Dvořák2

čtvrtek 21. října 2021 v 19.00 hodin

HOMMAGE À BEETHOVEN & REJCHA

Jan Novák: VII Metamorphoses in Pastorale L. v. Beethoven 

Ludwig van Beethoven: Trio B dur op. 11 "Gassenhauer-Trio"

Antonín Rejcha: Kvintet A dur s koncertantní flétnou

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll op. 18 č. 4

    Petr Pomkla - flétna, Barbora Trnčíková - hoboj, 

   Lukáš Daňhel - klarinet, Radim Pančocha - klavír,

   Vojtěch Urban - violoncello

   Doležalovo kvarteto

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven3

úterý 9. listopadu 2021 v 19.00 hodin

DECHOVÉ KVINTETO S KLAVÍREM

Antonín Rejcha: Dechový kvintet D dur op. 91/9

Louise Farrenc: Klavírní sextet c moll op. 40

Wojciech Kilar: Dechový kvintet

Milan Slimáček: Divertimento

Jean Francaix: L´Heure du Berger, suita pro sexteto

   Parnas Quintet

  Jan Jiraský - klavír

Antonín Rejcha
Antonín Rejcha4

úterý 30. listopadu 2021 v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ VEČER S BEETHOVENEM

Ludwig van Beethoven:

Sonáta c moll op. 111

Sonáta e moll op. 90

Šest variací na téma "Nel cor più non mi sento"

Sonáta cis moll op. 27 č. 2 "Quasi una fantasia"

Sonáta D dur op. 10 č. 3

   Ivan Klánský - klavír

Ivan Klánský
Ivan Klánský


5

úterý 7. prosince 2021 v 19.00 hodin

JAN NOVÁK 100 "MUSARUM CULTOR"

Jan Novák:

Kouzelné písně pro klarinet, ženský hlas a malý buben

Sonata solis fidibus pro sólové housle

Horati carmina, cyklus pro bas a klavír

Sonata da chiesa I pro violu a varhany

Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany

   Jana Hrochová - mezzosoprán, Richard Novák - bas,

   František Novotný - housle, Leoš Černý - viola,

   Petr Pomkla - flétna, Emil Drápela - klarinet,

   Alice Rajnohová - klavír, Petr Kolař - varhany,

   Martin Opršál - malý buben

Jan Novák
Jan Novák


6

středa 2. února 2022 v 19.00 hodin

VEČER SMYČCOVÉHO KVARTETA

Josef Suk: Meditace na chorál Svatý Václave

Erich Wolfgang Korngold: Smyčcový kvartet č. 3

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op. 106

   Pavel Haas Quartet

Erich Wolfgang Korngold
Erich Wolfgang Korngold7

úterý 29. března 2022 v 19.00 hodin

DIALOG HOBOJE S KLAVÍREM

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Romance sans paroles

                op. 85/102 pro hoboj a klavír

Fryderyk Chopin: Scherzo b moll op. 31 pro klavír

Robert Schumann: Adagio a allegro As dur op. 70

                pro hoboj a klavír

Leoš Janáček: Houslová sonáta - verze pro hoboj a klavír

Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír op. 17

   Vilém Veverka - hoboj

   Martin Kasík - klavír

Pavel Haas
Pavel Haas


8

úterý 5. dubna 2022 v 19.00 hodin

HOUSLOVÝ RECITÁL

Franz Schubert: Fantazie C dur op. 159

Bohuslav Martinů: Česká rapsodie H 307

Antonín Dvořák: Nokturno H dur op. 40

Johannes Brahms: Sonáta č. 3 d moll op. 108

   Ivan Ženatý - housle

   Igor Ardašev - klavír

Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů9

úterý 10. května 2022 v 19.00 hodin

VEČER LAUREÁTŮ SOUTĚŽÍ

Robert Schumann: Fantazijní kusy op. 73 pro klarinet a klavír

Béla Kovács: Hommage à Manuel de Falla pro klarinet sólo

André Messager: Solo de concours pro klarinet a klavír

Béla Kovács: Hommage à Richard Strauss pro klarinet sólo

Jean Françaix: Téma s variacemi pro klarinet a klavír

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Variations sérieuses op. 54 pro klavír

Fryderyk Chopin: Nokturno cis moll op. posth. pro klavír

Fryderyk Chopin: Nokturno As dur op. 32 pro klavír

Bedřich Smetana: Slavnost českých sedláků pro klavír

Bohuslav Martinů: Tři české tance H 154 pro klavír

   Kateřina Potocká - klavír

   Aleš Tvrdík - klarinet

   Magdalena Hrudová - klavír

Robert Schumann
Robert Schumann