Slavnostní zahajovací koncert jubilejní 25. sezóny:   4. října 2022 v 19.00 Janáčkovo kvarteto a Elisabeth Leonskaja - klavír 

Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno

Vítejte na stránkách 

Spolku přátel hudby! 


Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po skončení 2. světové války byl v našem městě založen Spolek pro komorní hudbu, který se v roce 1958 stal součástí celostátní sítě Kruhů přátel hudby. Nynější Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno je od roku 1998 jeho přímým pokračovatelem a je tedy nejdéle působícím organizátorem komorní hudby v našem městě. V současnosti je významnou kulturní institucí, která v Brně soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových období od renesance po současnost. V komorním cyklu SPH každoročně vystupují významní čeští i zahraniční sólisté a soubory. Pravidelně se v něm uplatňují také členové Filharmonie Brno a příležitost rovněž dostávají mladé talenty. Koncerty Spolku přátel hudby mají tradičně vysokou návštěvnost a hrají nezastupitelnou roli v životě města.

Dramaturgie koncertů přihlíží k jubileím skladatelů, výročím premiér a významných událostí, obohacují ji různé tématické projekty. Spolek přátel hudby pořádá pro členy také besedy s umělci, hudebními vědci a jinými významnými osobnostmi, vydává rovněž pravidelný členský Zpravodaj i příležitostné publikace. Reaguje na aktuální kulturní dění v našem městě. Program připravuje třináctičlenný výbor Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno, jehož předsedou je nyní Emil Drápela. Koncerty se konají v sále Besedního domu vždy v úterý v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje TIC - Turistické informační centrum, příspěvková organizace města Brna, Panenská ulice 1. Člen SPH musí také uhradit členský příspěvek 100,- Kč na sezónu, obdrží legitimaci člena SPH, kterou se prokazuje. Formy úhrady členského příspěvku viz  Vstupné. 

Členové SPH mají výrazně nižší ceny vstupného, volný vstup na členské besedy s umělci, a dostávají poštou pravidelný členský zpravodaj o kulturním dění v Brně.

Sezóna 2022/2023 je naší 25. jubilejní. Rádi Vás přivítáme na našich koncertech!

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?