Publikace

V předprodeji Filharmonie Brno na Besední ulici lze v současnosti zakoupit tyto publikace vydané Spolkem přátel hudby při Filharmonii Brno:


Jan Novák ve vzpomínkách přátel. Sborník k 90. výročí narození skladatele, vydal SPH 2011                               40,-

Vítězslava Kaprálová. Sborník k 100. výročí narození skladatelky a dirigentky, vydal SPH 2015                           40,-

Jiří Beneš: Co nebude v učebnicích. Kapitoly z hudebního Brna, vydal SPH 2016                                                   50,-