Besedy


           POZVÁNKA NA PODZIMNÍ BESEDU            S PROF. JANEM JIRASKÝM,

 koncertním klavíristou a pedagogem,

KTERÁ SE KONÁ V ÚTERÝ 14. listopadu 2023 v 17.00                                          v ředitelském salonku Besedního domu


POZVÁNKA NA BESEDU S EMILEM DRÁPELOU, uměleckým vedoucím Harmonie Brněnských filharmoniků

    KTERÁ SE KONÁ
 V ÚTERÝ 21. března 2023 v 17.00 
v ředitelském salonku Besedního domu 


Hovořit se bude o rekonstrukcích staré hudby, o zapomenutém skladateli Antoniu Cartellierim 
a o hudbě letos jubilujícího skladatele Viktora Kalabise 
Účinkují: Tomáš Kraus - klarinet, Alžběta Sikorová - klavír (Viktor Kalabis: Suita op.55)