Aktuálně

 Důležité informace, které byste neměli přehlédnout!


NEJBLIŽŠÍ KONCERT SPH:
7. 7. 2023

GRATULUJEME K ÚŽASNÉMU JUBILEU, PANÍ PROFESORKO!

Členové Spolku přátel hudby

 

STOLETÍ ALENY VESELÉ  

                                  (publikováno ve Zpravodaji č. 4/2023)

Alena Veselá se narodila 7. července 1923 v Brně. Její otec byl vysokoškolským profesorem chemie, pedagogem Vysokého učení technického v Brně a rektorem této školy v letech 1931-32 a krátce i po roce 1945. Miloval hudbu, s přáteli hrál v Chemickém kvartetu a k hudbě vedl rovněž dceru Alenu. Od sedmi let docházela na hodiny klavíru k Janáčkově žačce Zdeňce Illnerové. Po absolutoriu reálného gymnázia v Brně chtěla jít ve šlépějích otce a studovat chemii, ale jelikož byly české vysoké školy od podzimu 1939 nacisty uzavřeny, přihlásila se na brněnskou konzervatoř. Byla přijata ke studiu hry na varhany do třídy profesora Františka Michálka.

Rodina Veselých si zamilovala Tři Studně na Vysočině, kde trávila prázdniny. Před válkou se tu stýkali s manžely Kaprálovými a jejich dcerou Vítězslavou, nadějnou skladatelkou a dirigentkou. Hostem na vysočinské chatě byl i skladatel Vítězslav Novák. Alena Veselá také od mládí ráda sportovala: lyžovala (získala titul krajské přebornice ve slalomu) a věnovala se horolezectví (zdolala mimo jiné čtyřicítku tatranských vrcholů).

V roce 1944 byli oba rodiče Aleny Veselé zatčeni gestapem za to, že poskytli na Vysočině útočiště rodině hledaného příbuzného. Prof. Veselý byl deportován přes Terezín do Buchenwaldu, jeho manželka do Ravensbrücku. Naštěstí oba útrapy koncentračních táborů přežili. Alena Veselá až do konce války přežívala hlavně díky pomoci profesora Michálka i dalších přátel. Po skončení války dokončila v roce 1947 konzervatoř a pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Alena Veselá byla jedním z prvních absolventů této v Brně nově založené vysoké umělecké školy.

S koncertní kariérou začala Alena Veselá ještě za dob svých studií a věnovala se jí až donedávna, kdy hrála na varhany na svých jubilejních koncertech v Brně. Účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, hrála v nejvýznamnějších světových hudebních centrech. Samostatné sólové recitály měla například v prestižní Royal Festival Hall v Londýně či v King´s College v Cambridgi. Spojené státy americké projela od Minneapolisu po Los Angeles, koncertovala v kanadském Montrealu i za polárním kruhem v Norsku. Účinkovala na významných světových festivalech (Pražském jaru, Vlámském festivalu), vystupovala jako sólistka s předními českými i zahraničními orchestry (Českou filharmonií, Státní filharmonií Brno, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Dvořákovým komorním orchestrem, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Londýnským komorním orchestrem, s Filharmonií v Bergenu, Krakovskou filharmonií, Bukurešťskou filharmonií).

Repertoár Aleny Veselé tvořilo především dílo Johanna Sebastiana Bacha, vedle něho hrála často i hudbu autorů 20. století. Uskutečnila řadu premiér skladeb soudobých českých skladatelů (Ištván, Novák, Berg, Eben, Kabeláč, Parsch). Mnohé nové skladby byly věnovány právě jí. V československých premiérách uvedla například díla Francise Poulenca a Paula Hindemitha. Hudbu Bachovu, soudobých českých skladatelů i koncerty starých mistrů nahrála na LP desky i CD. Vedle vlastní koncertní činnosti byla Alena Veselá často zvána do porot mezinárodních varhanních soutěží (Pražské jaro, Bologna, Chartres). Vedla mezinárodní mistrovské kurzy varhanní hudby ve Velké Británii, Německu, Norsku, Švédsku, USA a v Kanadě. Ve světových archivech (Britské muzeum v Londýně, univerzity v Cambridgi, Oxfordu a Lundu) objevila neznámé skladby starých českých mistrů Stamice, Vaňhala a Myslivečka.

V roce 1952 začalo téměř padesátileté pedagogické působení Aleny Veselé na brněnské JAMU. Od roku 1967 učila hře na varhany. V roce 1964 se stala odbornou asistentkou, v roce 1969 docentkou a v roce 1985 profesorkou oboru hra na varhany. V letech 1986–90 byla vedoucí katedry klávesových nástrojů. Profesorka Veselá vychovala řadu absolventů JAMU, z nichž mnozí se stali laureáty mezinárodních soutěží. V lednu 1990 byla Alena Veselá zvolena poprvé rektorkou JAMU, znovu pak o rok později a potřetí v roce 1994. Rektorský úřad zastávala celkem sedm let jako tehdy jediná žena v České republice. Za jejího vedení zažila škola skutečný rozkvět. K hlavní budově na Komenského náměstí přibyly další prostory: Divadelní fakulta dostala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta se dočkalo rekonstrukce. Po mnoha obtížných jednáních získala Veselá pro JAMU bývalý hotel Astoria na Novobranské ulici, z něhož vzniklo nové výukové centrum s kolejemi, učebnami a knihovnou. Původní budova JAMU na Komenského náměstí prošla náročnou rekonstrukcí.

Svou energii a schopnosti věnovala Alena Veselá kulturnímu životu města Brna. Pracovala jako členka direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Moravského podzimu) a byla předsedkyní jeho soutěžního výboru. Mimořádnou zásluhu měla Alena Veselá především na zajištění chybějících finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Besedního domu v Brně. Jeho historická budova se ocitla díky nestabilnímu podloží na počátku devadesátých let náhle v havarijním stavu. Osobní intervencí u tehdejšího ministra financí Kočárníka dokázala prof. Veselá zajistit chybějící finanční prostředky, které dovolily náročné rekonstrukční práce zahájit.

Se stejnou vehemencí bojuje dodnes v čele Spolku pro výstavbu nového koncertní síně v Brně za uskutečnění mnohaleté tužby hudbymilovných Brňanů – stavbu Janáčkova kulturního centra.

Od roku 1998 do roku 2022 působila Alena Veselá ve funkci předsedkyně Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno. Od roku 2022 je jeho čestnou předsedkyní. Promyšlenou dramaturgií a angažováním špičkových komorních umělců a ansámblů dokázala vytvořit v Brně tradici komorních koncertů vysoké kvality. V roce 1980 stála rovněž u zrodu Přehlídky mladých varhaníků, dnešního Brněnského varhanního festivalu.

Všechen svůj um a energii věnovala prof. Alena Veselá rodnému městu a kraji, za jejichž zájmy a tužby v oblasti hudby a kultury se zasazuje po celý život. Za svou uměleckou, pedagogickou i organizační práci získala řadu ocenění (zlatou medaili Masarykovy univerzity v Brně, zlatou medaili Akademie múzických umění v Praze, medaili Bedřicha Smetany, v roce 2018 medaili Nadace Leoše Janáčka.). V roce 2001 převzala profesorka Alena Veselá Cenu města Brna za přínos v oblasti kultury, v roce 2011 také Cenu Jihomoravského kraje. 28. října 2020 jí prezident České republiky Miloš Zeman udělil státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně.

Prof. Alena Veselá je rovněž autorkou úspěšné knihy vzpomínek "Z rejstříků paměti", kterou vydala Janáčkova akademie múzických umění v Brně v roce 2013.

Paní profesorce Veselé přejeme z celého srdce především pevné zdraví. Kéž se s námi ještě dlouho bude moci setkávat na koncertech našeho spolku a těšit se z krásy hudby!

Emil Drápela


   Současné složení výboru SPH 

Emil Drápela - předseda

Alena Štěpánková-Veselá - čestná předsedkyně

Olga Dvořáková - místopředsedkyně pro členské záležitosti

Jitka Holubová - místopředsedkyně pro ekonomické záležitosti

Jarmila Mráčková - tajemnice

Jana Slimáčková, Jan Jiraský, Petr Pomkla - dramaturgická rada

Dana Drápelová - dotace, granty, datová schránka

Alena Burešová - členské legitimace

Vlasta Vilamová, Tatjana Beránková, Taťána Slavíková - členové 


Prodáváme 4. knižní publikaci Spolku přátel hudby

                                                                                                                               Emil Drápela

JAK SE ŽIJE V ORCHESTRU

Nevážné fejetony o vážné hudbě

Knížka o hudbě a hudebním životě, o každodenní práci ve filharmonii, plná vtipných postřehů, zážitků, úsměvných 

 i vážnějších zamyšlení 

Cena 170,- Kč
Cena 170,- Kč