Aktuálně

 Důležité informace, které byste neměli přehlédnout

Nejnovější zprávy jsou vždy v úvodu, starší informace jsou řazeny chronologicky pod nimi


28. 10. 2020

Prezident České republiky Miloš Zeman u příležitosti výročního dne 28. října 2020

vyznamenal

Prof. MgA. Alenu Štěpánkovou Veselou

předsedkyni Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno

medailí Za zásluhy

SRDEČNĚ GRATULUJEME!!!

                                                                                           

                                                                                          9. 10. 2020

DŮLEŽITÉ!

KONCERT SPH 1  "HOMMAGE À BEETHOVEN A REJCHA"  SE V PLÁNOVANÉM TERMÍNU 20. ŘÍJNA 2020 NEKONÁ

z důvodů vládních opatření proti koronavirové pandemii z 8.10.2020.

Koncert je proto přeložen na pozdější termín:

pátek 4. 12. 2020 v 19.00 hodin

Vstupenky zůstávají v platnosti! Program zůstává nezměněn!

Děkujeme za pochopení

Sledujte pravidelně naše www.stránky, zejména rubriku Aktuálně
 


9. 6. 2020

PODZIM 2020 VE ZNAMENÍ BEETHOVENA

250. výročí narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena je hlavním tématem Evropského hudebního roku 2020. Také Spolek přátel hudby mu věnuje první dva koncerty podzimní části sezóny 2020/21.

Zahajovací koncert 20. října 2020 je koncipován jako pocta (hommage) Beethovenovi a jeho generačnímu souputníkovi, v Praze narozenému Antonínu Rejchovi. Rejcha se v mládí ocitl jako hráč na flétnu v kapele bonnského kurfiřta vedle stejně starého Beethovena, jenž hrával na violu. Životy obou se prolínaly ještě dlouho poté. Loňské brněnské provedení Rejchovy kantáty Lenora Dennisem Russellem Daviesem a Filharmonií Brno prokázalo výjimečnou kvalitu a překvapivě silnou souvztažnost s hudbou Beethovenovou. Na našem komorním večeru zazní Rejchův kvintet pro koncertantní flétnu a smyčce, reprezentativní komorní dílo jeho pařížského období, a dále Beethovenovo trio op. 11 a smyčcový kvartet op. 18 č. 4 z počátečního vídeňského období autora. Program koncertu příznačně zahájí hudba současná - variační Metamorfózy na Beethovenovo téma od Jana Nováka. Sté výročí narození tohoto významného Brňana připadá na rok 2021 a uvedením jedné z jeho posledních skladeb předznamenáváme velkou hudební oslavu, kterou chystáme na 26. leden příštího roku.

Sonátovému dílu Ludviga van Beethovena pro klavír bude věnován náš druhý podzimní koncert 24. listopadu 2020. Na tomto večeru zazní pět klavírních sonát velkého mistra včetně slavné Sonáty cis moll zvané "Měsíční svit". Interpretem večera bude virtuoz Ivan Klánský, významný český klavírista a pedagog. Je laureátem mezinárodních soutěží v Bolzanu 1967, Neapoli 1968, Bachovy soutěže v Lipsku 1968, v Barceloně 1970 a Varšavě 1970. Od roku 1983 působí jako profesor pražské AMU a od roku 1991 je profesorem Vysoké hudební školy v Luzernu. Dráhu koncertního pianisty kombinuje s činností pedagogickou, zasedá v porotách mezinárodních soutěží a vede četné mistrovské kurzy klavírní hry.

* * * * *


25. 4. 2020

VRACENÍ VSTUPNÉHO

za neuskutečněné koncerty sezóny 2019/2020 Komorního cyklu Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno

Předposlední koncert Komorního cyklu (SPH/6) v úterý 21. 4. 2020 (Petr Jiříkovský - klavír, Trio Martinů, Jihočeská filharmonie) a poslední koncert Komorního cyklu (SPH/7) v úterý 12. 5. 2020 (Pavel Haas Quartet) byly z důvodu vládních opatření proti pandemii koronaviru zrušeny.

Vrácení vstupného je možné v předprodeji Filharmonie Brno v období od 27. dubna 2020 do 30. června 2020 ve starém předprodeji Filharmonie Brno na Besední ulici. V novém předprodeji TIC od 1. září 2020 to již nebude možné!

Abonentům - členům SPH bude vrácena poměrná část abonmá (2/7): 264 / 252 / 240 Kč podle zakoupeného cenového pásma.

Abonentům - nečlenům bude rovněž vrácena poměrná část abonmá: 440 / 420 / 400 Kč podle zakoupeného cenového pásma

Návštěvníkům, kteří si zakoupili jednotlivou vstupenku pouze na jeden konkrétní koncert, bude vráceno vstupné v plné výši:

Členům SPH: 162 / 150 / 138 Kč podle zakoupeného cenového pásma

Nečlenům: 270 / 250 / 230 Kč podle zakoupeného cenového pásma

Nárok na vrácení vstupného prokazujte prosím vstupenkou na daný koncert či abonentkou.

Děkujeme všem za pochopení!

* * * * *


24. 4. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ZMĚNY PLATNÉ PRO SEZÓNU 2020 / 2021

Od sezony 2020/2021 nebude program cyklu koncertů SPH uváděn v katalogu Filharmonie Brno, ale bude mít podobu programového letáku. Ten již byl jako samostatný dvojlist vložen do nových katalogů FB a takto ho dostali poštou všichni abonenti FB. Členové SPH obdrželi nový programový leták současně se Zpravodajem č. 4/2020. Leták je rovněž k dispozici ve starém předprodeji na Besední i v novém v Turistickém informačním centru na Panenské 1. Leták obsahuje kompletní dramaturgii sezóny 2020/2021 s ceníkem.

Prodej vstupenek a abonmá SPH tedy v předprodeji Filharmonie Brno na Besední ulici končí. Důvodem je zavedení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) i zatěžování provozu filharmonie. Náš prodej bude zahájen 1. září 2020 v předprodeji TIC (Turistické informační centrum), Panenská 1, Brno. Ve starém předprodeji pouze vracíme vstupné za zrušené koncerty 21. 4. a 12. 5. 2020, a to do 30. června (viz výše - Vracení vstupného).

Prodejní doba TIC: pondělí-pátek 9.00-13.30, 14.00-17.00 hodin, soboty, neděle a svátky: 9.00-13.00, 13.30-17.00 hodin


ČLENSKÉ LEGITIMACE SPH NA SEZÓNU 2020/2021:

Vzhledem k nastalé situaci nebylo možné nové legitimace prodávat v naplánovaných časech při dvou posledních koncertech a besedách. Pro zakoupení abonentek či jednotlivých vstupenek na sezonu 2020/2021 proto použijte od 1. září 2020 legitimace staré na sezonu 2019/2020.

Nové legitimace - opět v ceně 100 Kč - budou k dispozici na členské schůzi v září (bude oznámena Zpravodajem v září) a před prvním koncertem 20. října 2020. Současní členové Spolku přátel hudby si mohou svou starou legitimaci vyměnit za novou na členské schůzi v září 2020 (termín ještě není stanoven) a před prvním koncertem nové sezóny 20. října (pokud tak neučiní v předprodeji TIC při zakoupení vstupenek).

Noví zájemci o členství mohou zakoupit legitimaci při nákupu abonmá v předprodeji TIC.

* * * * *

23. 4. 2020

23. KONCERTNÍ SEZÓNA 2020/2021: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ

CO SE MĚNÍ?

Místo předprodeje: od 1. září 2020 jím bude TIC - Turistické informační centrum, Panenská 1, Brno (viz Důležité informace). Prodej vstupenek a abonmá SPH již nebude v předprodeji Filharmonie Brno na Besední ulici. Důvodem je zavedení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) i zatěžování provozu filharmonie.

Způsob propagace: napříště už nebudeme součástí programního katalogu Filharmonie Brno. Od příští 23. koncertní sezóny Vás budeme seznamovat s nabídkou koncertů formou programového letáku SPH. Jako samostatný dvojlist bude vložen do katalogů Filharmonie Brno a takto ho obdrží všichni abonenti FB. Členové SPH jej dostávají ve společné zásilce se Zpravodajem č. 4/2020.

Nový způsob informací pomocí našich nových webových stránek www.sph-brno.cz

CO ZŮSTÁVÁ?

Dramaturgicky poutavé programy v jedinečném prostředí Besedního domu. V nové sezóně 2020/21 akcentují zejména 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a rovněž 250. výročí narození jeho generačního souputníka Antonína Rejchy. Od českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic zazní původní verze (objev z roku 2014) jeho nejznámější sbírky Loutna česká. Velkou akcí bude vzpomínkový koncert z díla v Brně působícího skladatele Jana Nováka, jehož sté výročí narození si připomeneme v roce 2021. Ozdobou tohoto koncertu bude účinkování skladatelova bratrance, pěvce a rovněž jubilanta Richarda Nováka. Z dalších významných hostů sezóny jmenujme sopranistku Evu Dřízgovou-Jirušovou, klavíristy Ivana Klánského, Igora Ardaševa, Martina Kasíka, houslistu Ivana Ženatého, hobojistu Viléma Veverku či Doležalovo kvarteto.

Zasílání Zpravodajů, pořádání besed s umělci a vše ostatní zůstane jako dříve...