Fotogalerie

Aktuálně

 Důležité informace, které byste neměli přehlédnout!

Nejnovější zprávy naleznete vždy nejvýše. Starší informace jsou pak řazeny chronologicky pod nimi.


 SLEVA NA KOMORNÍ KONCERT FILHARMONIE BRNO

Filharmonie Brno poskytne členům SPH Brno exkluzívní slevu 50% na koncert v rámci cyklu KBD 3 Proměny (Besední dům, 1.2.2023, 19.00), která je dostupná jak v předprodeji Filharmonie Brno (zájemce jen řekne, že je členem SPH), ale tak také online. 

Program: František Antonín Rössler-Rosetti: Sonáta B dur, op. 2 č. 3 pro harfu a smyčce 

Otomar Kvěch: Hrubínovské proměny. Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto 

Claude Debussy: Dva tance pro harfu a smyčce

Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 7 "Concerto da camera" H 314

Účinkují: Ivana Švestková - harfa, Jaroslava Čiháková Tajanovská - hoboj, Wallingerovo kvarteto

Objednávka online: stačí po vložení vstupenek do košíku v MENU SLEV vybrat  FB PARTNER 50 %, cena se pak automaticky sníží na polovinu. Na koncert je prosím nutné pro případnou kontrolu vzít s sebou průkaz člena SPH.


NEJBLIŽŠÍ KONCERT SPH:

Igor Ardašev
Igor Ardašev

Harmonie brněnských filharmoniků
Harmonie brněnských filharmoniků

Vážení členové!

Počet našich členů překročil číslo 250. Náš výbor zdatně shromáždil Vaše adresy, ale téměř u poloviny členů stále chybí další potřebné kontakty: telefonní číslo, e-mailová adresa. Velmi by nám pomohlo, kdybyste nám obojí, nebo (pokud e-mail nepoužíváte) alespoň jeden z nich mohli poskytnout. Můžeme vás díky tomu lépe a operativněji informovat o změnách, případně zasílat Vám Zpravodaj v elektronické podobě. Poskytování těchto údajů podléhá ochraně (tzv. GDPR) a je proto zcela dobrovolné; nikoho nechceme k ničemu nutit.

Údaje nám můžete posílat na e-mail sph-brno.cz, nebo je sdělit pověřenému členovi výboru, který je bude zapisovat do seznamu před koncerty SPH 22. a 29. listopadu ve foyeru Besedního domu, případně je můžete zatelefonovat člence výboru paní Olze Dvořákové na telefonní číslo 728 360 819 nebo 549 259 871. Děkujeme za vstřícnost!

Výbor Spolku přátel hudby


Lenka Cafourková Ďuricová
Lenka Cafourková Ďuricová
Michaela Koudelková
Michaela Koudelková
Monika Knoblochová
Monika Knoblochová

Jan Talich, Jitka Čechová, Jan Páleníček
Jan Talich, Jitka Čechová, Jan Páleníček

Nové složení výboru SPH vzešlé z voleb na členské schůzi 20. září 2022

Emil Drápela - předseda

Alena Štěpánková-Veselá - čestná předsedkyně

Olga Dvořáková - místopředsedkyně pro členské záležitosti

Jitka Holubová - místopředsedkyně pro ekonomické záležitosti

Jarmila Mráčková - tajemnice

Jana Slimáčková, Jan Jiraský, Petr Pomkla - dramaturgická rada

Dana Drápelová - dotace, granty, datová schránka

Alena Burešová - členské legitimace

Vlasta Vilamová, Tatjana Beránková, Taťána Slavíková - členové POZVÁNKA NA BESEDU SPOLKU PŘÁTEL HUDBY

SE ČLENY JANÁČKOVA KVARTETA

Po dvou a půlleté covidové pauze (od února 2020) Vás konečně můžeme zase pozvat na besedu s umělci. Budou jimi členové jubilujícího Janáčkova kvarteta, kteří budou mluvit o práci i životě v souboru.

Beseda se bude konat v úterý 11. října 2022 v 18.00 hodin v hlaholně (sborové zkušebně) Besedního domu, ve 2. patře.

Všechny Vás srdečně zveme!


Srdečně zveme všechny členy na

ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU PŘÁTEL HUDBY

která se koná v úterý 20. září 2022 v 18.00 hodin 

v ředitelském salonku Besedního domu.

Program: volba nového výboru a mnohé jiné důležité věci k projednání!

                                                                                                                                                                                    Výbor SPH


NOVÁ JUBILEJNÍ 25. KONCERTNÍ SEZÓNA

KOMPLETNÍ PROGRAM viz: Komorní cyklus 2022/23

CENY ABONMÁ A VSTUPENEK viz: Vstupné

Prodej abonmá probíhá až do 4. října 2022!


25. SEZÓNU ZAHAJUJEME 4. ŘÍJNA 2022!

VÝROČNÍ KONCERT: JANÁČKOVO KVARTETO 

A ELISABETH LEONSKAJA - klavírProdáváme 4. knižní publikaci Spolku přátel hudby

                                                                                                                               Emil Drápela

JAK SE ŽIJE V ORCHESTRU

Nevážné fejetony o vážné hudbě

Knížka o hudbě a hudebním životě, o každodenní práci ve filharmonii, plná vtipných postřehů, zážitků, úsměvných 

 i vážnějších zamyšlení 

Cena 170,- Kč
Cena 170,- Kč28. 10. 2020

Prezident České republiky vyznamenal

Prof. MgA. Alenu Štěpánkovou Veselou

předsedkyni Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno

medailí Za zásluhy

SRDEČNĚ GRATULUJEME!!!