Prohlédněte si fotoreportáž Jozefa Makaroviče z koncertu 7. května (Graffovo kvarteto, Emil a Dana Drápelovi a Lukáš Daňhel) 

Novou koncertní sezónu -- komorní cyklus osmi koncertů 2024/25 "Klenoty evropské  hudby"- již prodáváme v předprodeji TIC na Panenské 1 Neváhejte se zakoupením!    

 Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno

Vítejte na stránkách 

Spolku přátel hudby! 


Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po skončení 2. světové války byl v našem městě založen Spolek pro komorní hudbu, který se v roce 1958 stal součástí celostátní sítě Kruhů přátel hudby. Nynější Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno je od roku 1998 jeho přímým pokračovatelem a je tedy nejdéle působícím organizátorem komorní hudby v našem městě. V současnosti je významnou kulturní institucí, která v Brně soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových období od renesance po současnost. V komorním cyklu SPH každoročně vystupují významní čeští i zahraniční sólisté a soubory. Pravidelně se v něm uplatňují také členové Filharmonie Brno a příležitost rovněž dostávají mladé talenty. Koncerty Spolku přátel hudby mají tradičně vysokou návštěvnost a hrají nezastupitelnou roli v životě města.

Dramaturgie koncertů přihlíží k jubileím skladatelů, výročím premiér a významných událostí, obohacují ji různé tématické projekty. Spolek přátel hudby pořádá pro členy také besedy s umělci, hudebními vědci a jinými významnými osobnostmi, vydává rovněž pravidelný členský Zpravodaj i příležitostné publikace. Reaguje na aktuální kulturní dění v našem městě. Programy připravuje třináctičlenný výbor Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno, jehož předsedou je Mgr. Emil Drápela. Koncerty se konají v sále Besedního domu vždy v úterý v 19.00 hodin. 

Předprodej vstupenek zajišťuje TIC - Turistické informační centrum, příspěvková organizace města Brna, Panenská ulice 1. Člen SPH je povinen uhradit členský příspěvek 150,- Kč na sezónu zároveň s koupí abonmá nebo vstupenek na jednotlivé koncerty. Uhrazením členského příspěvku vzniká nárok na členské slevy. Nový zájemce o členství je povinen v předprodeji TIC vyplnit jednoduchou přihlášku s nezbytnými osobními a kontaktními údaji. Také jemu ihned vzniká nárok na členské ceny. Vše je možno vyřídit během jediné návštěvy TIC. Od výboru SPH člen později obdrží poštou legitimaci člena SPH, kterou se pak na požádání prokazuje.  

Prodej abonmá pro členy i ostatní návštěvníky bývá ukončen datem prvního koncertu nové sezóny. Po celý rok však lze dále kupovat vstupenky na jednotlivé koncerty. Dále je možné koupit zbylé vstupenky ve večerním předprodeji v den koncertu ve foyeru Bbesedního domu. 

Členové SPH mají nárok na výrazně nižší ceny vstupného, mají volný vstup na členské besedy s umělci, které se konají zpravidla dvakrát ročně. Členové dostávají čtyřikrát ročně poštou pravidelný členský zpravodaj o spolkovém dění a nadcházejících koncertech a akcích SPH. LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?