Prohlédněte si čerstvou fotoreportáž Petra Hlavatého z koncertu 28. 3. 2023 (Harmonie brněnských filharmoniků) - sekce Ohlasy a foto!

 1) Úterý 18. dubna 2023 v 19.00 v Besedním domě: SLAVÍME 25 LET -
MIMOŘÁDNÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT SPH:  (Martinů: Sinfonietta giocosa, Beethoven: Trojkoncert pro housle, klavír, violoncello a orchestr / Vstupenky á 100,- Kč  byly v prodeji před koncerty SPH 28.3. a 18.4. , od 1. 4. je prodej v TIC Panenská 1
2) Úterý 25. dubna 2023 v 19.00 v Besdením domě:
GRAFFOVO
 KVARTETO: 25 LET NA PÓDIU (Janáček: 2. smyčcový kvartet, Webern: Pomalá věta, Schubert: Kvintet Pstruh), spoluúčinkují Jan Jiraský - klavír, Miloslav Jelínek - kontrabas

 Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno

Vítejte na stránkách 

Spolku přátel hudby! 


Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po skončení 2. světové války byl v našem městě založen Spolek pro komorní hudbu, který se v roce 1958 stal součástí celostátní sítě Kruhů přátel hudby. Nynější Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno je od roku 1998 jeho přímým pokračovatelem a je tedy nejdéle působícím organizátorem komorní hudby v našem městě. V současnosti je významnou kulturní institucí, která v Brně soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových období od renesance po současnost. V komorním cyklu SPH každoročně vystupují významní čeští i zahraniční sólisté a soubory. Pravidelně se v něm uplatňují také členové Filharmonie Brno a příležitost rovněž dostávají mladé talenty. Koncerty Spolku přátel hudby mají tradičně vysokou návštěvnost a hrají nezastupitelnou roli v životě města.

Dramaturgie koncertů přihlíží k jubileím skladatelů, výročím premiér a významných událostí, obohacují ji různé tématické projekty. Spolek přátel hudby pořádá pro členy také besedy s umělci, hudebními vědci a jinými významnými osobnostmi, vydává rovněž pravidelný členský Zpravodaj i příležitostné publikace. Reaguje na aktuální kulturní dění v našem městě. Program připravuje třináctičlenný výbor Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno, jehož předsedou je nyní Emil Drápela. Koncerty se konají v sále Besedního domu vždy v úterý v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje TIC - Turistické informační centrum, příspěvková organizace města Brna, Panenská ulice 1. Člen SPH musí zároveň s koupí abonmá nebo vstupenek na jednotlivé koncerty také uhradit členský příspěvek 100,- Kč na sezónu. Nový člen na místě vyplní jednoduchou přihlášku s nezbytnými osobními údaji. Vše je možno vyřídit během jediné návštěvy TIC. Od výboru SPH člen následně obdrží poštou legitimaci člena SPH, kterou se pak prokazuje.  Noví zájemci o členství vyplní v TIC jednoduchý formulář přihlášky, nutností jsou kontaktní údaje včetně adresy, tel. čísla či e-mailu.

Členové SPH mají výrazně nižší ceny vstupného, volný vstup na členské besedy s umělci, a dostávají poštou pravidelný členský zpravodaj o kulturním dění v Brně. LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?