NOVÁ 26. KONCERTNÍ SEZÓNA 2023/2024 viz Komorní cyklus 2023/24! PRODEJ ABONMÁ A VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÉ KONCERTY 
OD 5. ČERVNA 2023 v Turistickém informačním centru TIC, Panenská 1
NEVÁHEJTE!    RÁDI UVÍTÁME STÁVAJÍCÍ I NOVÉ ČLENY!

ZAHAJUJEME 26. ZÁŘÍ 2023 HOUSLOVÝM RECITÁLEM
Milan Al-Ashhab - housle, Adam Skoumal - klavír              Program:
 Beethoven, Skoumal, Bartók, Ravel

 Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno

Vítejte na stránkách 

Spolku přátel hudby! 


Spolek přátel hudby v Brně má dlouholetou tradici. Krátce po skončení 2. světové války byl v našem městě založen Spolek pro komorní hudbu, který se v roce 1958 stal součástí celostátní sítě Kruhů přátel hudby. Nynější Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno je od roku 1998 jeho přímým pokračovatelem a je tedy nejdéle působícím organizátorem komorní hudby v našem městě. V současnosti je významnou kulturní institucí, která v Brně soustavně uvádí komorní hudbu různých slohových období od renesance po současnost. V komorním cyklu SPH každoročně vystupují významní čeští i zahraniční sólisté a soubory. Pravidelně se v něm uplatňují také členové Filharmonie Brno a příležitost rovněž dostávají mladé talenty. Koncerty Spolku přátel hudby mají tradičně vysokou návštěvnost a hrají nezastupitelnou roli v životě města.

Dramaturgie koncertů přihlíží k jubileím skladatelů, výročím premiér a významných událostí, obohacují ji různé tématické projekty. Spolek přátel hudby pořádá pro členy také besedy s umělci, hudebními vědci a jinými významnými osobnostmi, vydává rovněž pravidelný členský Zpravodaj i příležitostné publikace. Reaguje na aktuální kulturní dění v našem městě. Programy připravuje třináctičlenný výbor Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno, jehož předsedou je Mgr. Emil Drápela. Koncerty se konají v sále Besedního domu vždy v úterý v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje TIC - Turistické informační centrum, příspěvková organizace města Brna, Panenská ulice 1. Člen SPH je letos nově povinen zároveň s koupí abonmá nebo vstupenek na jednotlivé koncerty také uhradit členský příspěvek 150,- Kč na sezónu. Dostane ticket jako doklad o zaplacení. Nový člen na místě musí vyplnit jednoduchou přihlášku s nezbytnými osobními a kontaktními údaji. Vše je možno vyřídit během jediné návštěvy TIC. Od výboru SPH člen později obdrží poštou legitimaci člena SPH, kterou se pak na požádání prokazuje.   

Členové SPH mají výrazně nižší ceny vstupného, volný vstup na členské besedy s umělci, a dostávají poštou pravidelný členský zpravodaj o kulturním dění v Brně. LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?