Výběr článků ze Zpravodaje SPH

Zpravodaj č. 4/2020

PROF. ALENA VESELÁ O JANU NOVÁKOVI

Ústředním bodem příští koncertní sezóny bude večer věnovaný stému výročí narození skladatele Jana Nováka v roce 2021. Dovoluji si při této příležitosti připojit několik osobních vzpomínek na tohoto vynikajícího skladatele.

S Janem Novákem jsem se poprvé setkala na brněnské konzervatoři. Studoval tehdy kompozici ve třídě Viléma Petrželky. Varhaníci měli jako povinný předmět také skladbu, takže i naše "opusy" byly na domácích večírcích veřejně provozovány. Novákovy skladby už tehdy prozrazovaly, že jsou od vysoce talentovaného tvůrce. Ve svém archivu mám dva programy těchto večírků, na nichž je jedním zuvedených autorů. Jeden je ještě z doby světové války z roku 1944, druhý z roku 1946. V posledním roce války byla konzervatoř zavřená a studentům hrozilo tzv. totální nasazení. Nejvíce to postihlo ty, kteří se narodili v roce 1921. Mezi nimi byl také Jan Novák, který musel odklízet trosky po bombardování v německých městech. Jeho osud byl inspirací pro vznik Ptáčníkova románu Ročník jednadvacet, který byl rovněž zfilmován.

Honza Novák byl člověkem nesmírně zásadovým. V době komunistické totality, když se konaly volby a jejich účast byla doslova povinná, nepřišel k volbám. Bydlel tehdy u brněnské přehrady a volební komise přijela s urnou do jeho vily za ním. On je ale poslal i s urnou pryč. Podobná reakce se u něj při různých příležitostech opakovala, takže nutným důsledkem byla emigrace celé rodiny. Při svých zásadách by tu nemohl existovat. Jan Novák byl velkým milovníkem latiny. Od jisté doby byly jeho skladby výhradně psány na latinské texty nebo s latinskými názvy. Jednou mi řekl: "Ty jsi přece měla na gymnáziu latinu, budeme spolu mluvit latinsky." To jsem mu bohužel musela odmítnout, my jsme pouze překládali Ovidia, Vergilia a další autory, ale latinskou konverzaci jsme neměli.

Někdy v roce 1947 dostal Honza stipendium ke studiu v Americe u Bohuslava Martinů a Aarona Coplanda. Bylo to moudré rozhodnutí, Martinů výrazně ovlivnil další tvorbu mladého skladatele. Byla to snad vyložená ironie osudu, že se Jan Novák vrátil domů přímo v době "Vítězného února". V jeho případu a při jeho zásadách byla emigrace jedinou volbou, aby se mohl dále věnovat tvůrčí práci.

                                                                                                                                                                                  Alena Veselá